ul. Suwalska 36d m 4
03-252 Warszawa
601-401-041
22 674 72 56

Oferta firmy

* Zakładanie i projektowanie ogrodów

* Pielęgnacje i renowacje ogrodów

* Wycinka drzew

wytniemy każde nawet najtrudniejsze drzewo

- zrąbkowanie gałęzi

- wywóz urobku

Wykonanie trawników w każdej formie tj:

- trawniki sianie

- trwaniki z rolki

- łąki kwietne

* Zieleń na dachach - dachy zielone

* Zielone patia

*Ogrody na stropach garaży 

* Donice balkonowe (tarasy zielone)

* Oczka wodne i kaskady

* Załatwianie wszystkich formalności

* Opryski

- środki ochrony roślin

- środki przeciw komarom i kleszczom